Autoevaluace není zbytečnost ani přepych – online 2

$1900

Pohled na práci školy zevnitř může být obohacující, jen se zamyslet nad jeho správnou podobou. Autoevaluace není zbytečná věc, protože přináší impulsy od samotných pracovníků školy. Navíc ji lze spojit s vnějším hodnocením a zajistit zajímavé spojení vnitřního hodnocení s kritérii kvalitní školy.

Lektor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Nejbližší volný termín: čtvrtek 16. září 2021

Co konkrétně budeme na semináři dělat:

Ukážeme cestu k logické a smysluplné evaluaci
Přesvědčíme o nezbytnosti autoevaluace a možnostech využití pro rozvoj školy
Pomůžeme vám nastavit proces úspěšného zavedení či inovace autoevaluace přizpůsobený vaším podmínkám

Co si odnesete?

Autentické příklady dobré praxe z institucí, které mají s autoevaluací dobré zkušenosti
Konkrétní zkušenosti ředitelek a ředitelů škol
Desatero zajímavých rad a inspirací
Možnost individuální konzultace s našimi odborníky

Nabízíme možnost připravit seminář pro celý tým školy, kontaktujte nás – info@reditelskaakademie.cz

Category: