ÚVOD      O NÁS      AKCE      BLOG      PARTNEŘI      KONTAKT

Václav Trojan

Působil jako učitel na základní, speciální i střední škole, ale také jako ředitel gymnázia v Brně. Deset let působil jako vedoucí Centra školského managementu PedF UK, je autorem řady vzdělávacích programů a koncepcí. Dlouhodobě spolupracuje s ČŠI, NPI a řadou vzdělavatelů DVPP, je odborným garantem několika projektů MAP. Svoje zkušenosti a poznatky často předává na konferencích, má bohatou publikační činnost nejen odbornou, ale také popularizační s cílem propagovat hodnotu ředitelské práce široké veřejnosti a podporovat ředitele škol. V neposlední řadě je stále v terénu v kontaktu s pedagogickými pracovníky i zřizovateli.

Miluše Vondráková

Dlouhodobě se věnuje tématu zavádění inovací ve vzdělávání. Opírá se o více než dvacet let zkušeností, kdy aktivně učila v mateřské a základní škole, byla koordinátorem tvorby ŠVP a pracovala jako hlavní metodik pro primární a preprimární edukaci. Byla projektovou manažerkou a lektorkou v EDUkační LABoratoři, podílela se na přípravě a realizaci projektů Škola dotykem, Školka hrou, Zavádění formativního hodnocení a dalších. Je odborným garantem programů DVPP pro předškolní vzdělávání v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti. Působila také na ředitelské pozici ve společnosti Tutor a v rámci své pracovní pozice na MŠMT se věnovala problematice Dlouhodobých záměrů vzdělávání. Svou publikační činnost zaměřuje na rozvoj pregramotností u dětí v předškolním věku, je spoluautorkou metodických příruček Školka hrou. V současné době působí jako ředitelka mateřské školy.

Proč zrovna my?

  • Víme, co naši ředitelé potřebují
  • Umíme spojit teorii s praxí, stejně jako spojovat odlišnosti
  • Nikdo není lepší, máme čitelnou a související profesní historii
  • Známe kontext i konkrétní situace
  • Používáme stejný slovník, rozumíme si
  • Chodili jsme ve stejných botách, nabízíme osobní zkušenosti
  • Ředitelé o nás vědí, máme jejich důvěru a podporu
  • Jsme kontinuální a čitelní
  • Stát některé naše názory přijal ve strategických dokumentech
  • Vymýšlíme, komentujeme, navrhujeme řešení i přímo realizujeme

Co nabízíme?

Vzdělávací koncepce a strategie

Nabízíme svoji energii a zkušenosti při tvorbě materiálů MAP, dokumentů zřizovatelů, podpoříme tvorbu a implementaci školních vizí, podáme pomocnou ruku při sestavení koncepce školy pro konkurzní řízení.

Semináře na míru

Připravíme semináře na míru pro vaši školu podle aktuálních potřeb ředitele a jeho týmu, připravíme také semináře pro zřizovatele škol i regionální politiky.

Odborné posudky

Potřebujete nezávislé hodnocení vašich vzdělávacích koncepcí, strategických materiálů, projektových výstupů, aktivit MAP či KAP? Nebo supervizi plánované či probíhající změny?

Obraťte se na nás, jsme tu pro vás.

Poradenství

Poradíme vedení školy, pedagogům, zřizovatelům i dalším skupinám s rozvojem školy, revizí školních vzdělávacích programů, pomůžeme v oblasti výběru a hodnocení ředitelů škol.

Podpora a pomoc

Poskytneme podporu a pomoc začínajícím ředitelům, stejně tak umíme poradit zřizovatelům ohledně jejich školy.

Sdílení ředitelů

Máme dobré zkušenosti se sdílením zkušeností jednotlivých ředitelů, umíme moderovat reflektivní ředitelské skupiny.

Ředitelská akademie s.r.o.

Informace

Pro média

Kontakt

Žárovická 1642
190 16 Újezd nad Lesy
Obchodní podmínky
O nás
Kontaktujte nás

E-mail: info@reditelskaakademie.cz
Telefon: +420 725 362 084