Moc děkujeme lektorům Petra Sovová, Markéta Koppová a Vladimír Krutina za semináře Zdravé dospívání pro děti z druhého stupně, které se ještě před prázdninami uskutečnily u nás ve škole.

Pokud byste chtěli podpořit projekt Zdravé dospívání, můžete pro více informací navštívit https://www.znesnaze21.cz/sbirka/zdrave-dospivani-do-skol